Transformace městských prostorových dat pomocí FME. Případová studie inovací společnosti GEOPOZ

O projektu

Prozkoumejte transformační cestu Správy geodézie a katastru měst (GEOPOZ) v polské Poznani, která využila sílu FME. GEOPOZ použil FME k vytvoření dynamického 3D modelu města, databáze městských lesů a řady dalších průkopnických řešení, která obohacují naše znalosti o městské krajině Poznaně.

Obsah:
geopoz_logo

Odvětví: Veřejná správa
Země: Polsko

Rada pro geodézii a katastr měst GEOPOZ byla založena v roce 1991 v polské Poznani.

O GEOPOZu

Správa geodézie a katastru města GEOPOZ vznikla sloučením Poznanského podniku geodézie a kartografie “GEOPOZ” a Odboru geodézie a pozemkového hospodářství Městského úřadu v Poznani.

Mezi hlavní úkoly GEOPOZu patří:

 • geodetické a kartografické služby,
 • údržba městského geografického informačního systému (GIS),
 • a správu právních služeb souvisejících s nemovitostmi.

Výzvy

V roce 2018 začal GEOPOZ vytvářet 3D model města Poznaň, což si žádalo…

 • integrace různých datových zdrojů, například databází Oracle a PostgreSQL
 • zpracování rozsáhlých datasetů (formáty asc, las/laz, tiff)
 • transformace dat pro generování 3D stavebních těles
 • ukládání výsledků ve formátu GML podle standardů souvisejících s digitálními 3D modely CityGML LoD1 a LoD2
 • vytváření harmonogramů zpracování dat
ilustrace

Navzdory pokusům s jinými řešeními zpracování prostorových dat se GEOPOZ potýkal s problémy roztříštěnosti a neefektivity. Tato řešení nesplnila očekávání a nedokázala dostatečně podpořit komplexnost projektu.

Řešení

Výběr FME platformy znamenal pro společnost GEOPOZ zlom. Po komplexním zaškolení odborníky společnosti Globema zefektivnily integrační možnosti FME pracovní postupy, snížily množství softwaru a zvýšily efektivitu projektu.

Role FME se rozšířila v několika klíčových projektech:

3D model Poznaně

Tato iniciativa, zahájená v roce 2018, byla přínosem společnosti FME pro soubor nástrojů GEOPOZ. Náš klient potřeboval připravit a zpracovat 2D data a propojit je s daty včetně výškové souřadnice. Kromě 3D modelů budov společnost GEOPOZ využila FME pro úkoly, jako je…

Modelování objektů podle třídy vegetace CityGML

Zpracování dat a publikování akustických map na 3D portálu

Analýza hustoty obyvatelstva ve čtvercích 1000×1000, 500×500 a 200×200

Převod vstupních dat do modelů ve formátu BIM vytvořených v programu SketchUp

Platforma FME byla hlavním nástrojem, který náš klient použil k vytvoření rozhraní pro stahování objektů z poznaňského 3D portálu. Díky FME Flow (dříve FME Server) se celý 3D model automaticky aktualizuje podle plánů.

Databáze městských lesů

FME hraje klíčovou roli při vytváření databáze městských lesů. Funkcionalizuje:

 • Synchronizace vstupních datasetů → sjednocení registrů objektů a dat shromážděných při vytváření inventáře
 • Výpočty, například určování výšek stromů
 • Seznamy informací z databáze městských lesů týkající se např. umístění a druhového složení stromů v rámci silničních pruhů, potenciálních interakcí s městskou infrastrukturou atd.
 • Soubory pro zveřejnění na lesnickém portálu
Aplikace pro obecní úřady

V GEOPOZu využili FME k vytvoření uživatelsky přívětivých webových aplikací sloužících městským úřadům. Tyto aplikace usnadnily tvorbu výkazů a zlepšily provozní efektivitu oddělení, jako jsou oddělení nemovitostí a územního plánování.

 • Žádost o generování statistik pověření pro odbor nemovitostí

Tato aplikace slouží k vytváření přehledů o řízeních o nemovitostech. Pracovníci oddělení mohou zvolit dva parametry: typ řízení a rok.

Výsledky se ukládají ve formátu XLS a obsahují informace o počtu řízení, svěřených plochách apod.

 • Žádost o stažení rozhodnutí odboru územního plánování a architektury

Další aplikace vytvořená společností GEOPOZ umožňuje uživatelům stahovat rozhodnutí odboru územního plánování a architektury ve formě ročního výpisu.

Uživatel získá soubor SHP za zvolený rok. Skript má interně nastavené vnitřní parametry, např. rozpoznávání historických parcel.

Údržba databáze GIS

Dalším důležitým případem použití FME v GEOPOZu je import dat do městské databáze GIS.

Během tohoto procesu FME:

 • Synchronizuje objekty, které vytvářejí vrstvu městských sportovišť. Algoritmus konsoliduje práce provedené na fotogrammetrických stanicích a na pracovištích QGIS. Úprava dat se provádí ve dvou samostatných systémech GIS založených na databázi Oracle. Zpracování dat zahrnuje vektorová data i DTM (digitální model terénu). Data jsou aktualizována každý den.
 • Synchronizuje data o podzemních inženýrských sítích se systémem GIS. Data jsou získávána z databáze Střediska městské geodetické a kartografické dokumentace. V tomto procesu FME vybírá objekty v databázi Oracle v MSCDC, připojuje datové slovníky a vytváří objekty upravené podle publikačních standardů v systému GIS. Data jsou aktualizována každý den.
 • Stahuje data z centrálních databází pomocí služby ATOM. Služba ATOM slouží ke stahování předdefinovaných datových sad nebo jejich prvků a nevyžaduje od uživatele nastavení parametrů. GEOPOZ stahuje data z celostátního registru hranic, např. data lesních inspektorátů nebo informace o sčítacích obvodech. Další typ dat, který GEOPOZ při tomto procesu využívá, se týká topografie Polska a oblastí ochrany krajiny. Některá stažená data jsou uložena jako zálohy v databázích geopaketu.

Které nové funkce platformy FME byly v GEOPOZu obzvláště užitečné?

Nové funkce FME Flow (dříve FME Server) výrazně zlepšily naše operace a kvalitu konečných produktů pro naše koncové uživatele. Automatizace FME Flow jsou revoluční v cyklu zpracování dat a motivují nás k neustálým změnám v naší organizaci.
Michał Michałowski, vedoucí oddělení vývoje a implementace GIS, GEOPOZ
ilustrace-03

Zavedení automatizace ve společnosti GEOPOZ umožňuje zaměstnancům vytvářet posloupnosti příčin a následků, které jsou jasné pro lidi, kteří spravují kód a aktualizují postupy. Automatizace rozšiřují předchozí rozvrhy úloh a nabízejí mnohem intuitivnější rozhraní i informace o chybách.

Podle uživatelů FME na GEOPOZu mezi další užitečné funkce patří:

Vytváření aplikací ve formě webových stránek s připojenými algoritmy FME

Vkládání interaktivních map do rozhraní

Kombinace informací z mračen bodů s jinými objekty

Spojení FME s Pythonem pomocí transformátorů PythonCaller a PythonCreator

Výsledky

S FME dokončil GEOPOZ všechny výše zmíněné klíčové projekty: 3D mapu Poznaně, databázi městských lesů a aplikace pro městské úřady. FME také pomáhá společnosti GEOPOZ importovat data, která napájejí městský systém GIS.

FME jako integrační platforma nám umožnila provádět všechny úlohy pomocí jediného nástroje. To zkrátilo čas potřebný k přípravě algoritmů a usnadnilo údržbu skriptů. Kromě toho FME výrazně omezil počet dalšího softwaru potřebného k dokončení našich úloh.
Michał Michałowski, vedoucí oddělení vývoje a implementace GIS, GEOPOZ

Jaké jsou výsledky v číslech?

Generování budov pro 3D prohlížeč

přibližně 100 000

budov

205 GB

LiDARových dat

2,5 GB

DTM dat

Postupem času se zaměstnanci GEOPOZu dozvěděli více o možnostech FME. Výrobce softwaru také zavedl vylepšení platformy. Efektivita zpracování dat se proto dále zlepšila.

Ve fázi implementace FME trvalo zpracování dat a generování budov pro 3D prohlížeč přibližně 3 až 4 hodiny. V současné době trvá zpracování celých datasetů 30 až 40 minut. Efektivita zpracování tedy vzrostla šestinásobně.

Migrace dat pro odbor nemovitostí

Data jsou migrována z databází souborů GEO-MAP a místní geometrie do databáze Oracle.

Před implementací FME

Proces správy místní databáze byl neefektivní a náchylný k chybám. Vytvoření migračního procesu bylo komplikované a vyžadovalo propojení několika aplikačních prostředí.

Po implementaci FME

Migrační proces vyžadoval vytvoření jednoho algoritmu s několika počátečními parametry. Parametrizace eliminovala uživatelské chyby, jako jsou překlepy a nekonzistentní pojmenování. V současné době trvá migrace přibližně 30 minut a opakuje se, dokud není zdrojová databáze zcela opravena.

Plány do budoucna

Platforma FME je v GEOPOZu klíčovým nástrojem a její zaměstnanci nacházejí nové, zajímavé případy využití, které jim pomáhají zlepšovat každodenní práci a vytvářet nové produkty.

GEOPOZ již plánuje další inovace pomocí FME:

 • Vlastní aplikace přizpůsobené konkrétním skupinám uživatelů prostřednictvím funkce aplikace FME Flow,
 • Vylepšená automatizace systému GIS,
 • Průběžné zlepšování 3D modelu Poznaně a souvisejících procesů.
ilustrace-04

Chtěli byste dosáhnout podobných výsledků?

Pokud vaše organizace usiluje o podobné úspěchy, zvažte potenciál FME. Vyplňte formulář a naši konzultanti vám pomohou odhalit hodnotu FME pro vaše potřeby.

Můžete nás také kontaktovat e-mailem nebo telefonicky:

info@globema.cz
+ 420 775 770 801

ilustrace-05

  Jméno a příjmení (povinné)

  Email (povinné)

  Tel.

  Společnost (povinné)

  Pozice (povinné)

  Předmět

  Text

  Správcem vašich osobních údajů je Globema CS s.r.o. se sídlem v Praze. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, právo omezit jejich zpracování, právo na výmaz údajů a přenositelnost údajů, jakož i právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.

  Prozkoumejte podobné úspěchy!

  MPO Lodž

  Elektronické služby, zprávy a místní územní plány

  Zjistěte, jak Městský úřad pro územní plánování (MPO) v Lodži využívá platformu FME k vytváření místních územních plánů, územních analýz a nových řešení.

  AI Clearing

  Improved analyses and conversion of spatial data related to construction projects [EN]

  AI Clearing performs analyses of their client spatial data to monitor the construction progress and real-time quality control. Learn how the company uses the FME Platform to complete its analyses 10 times faster than before.