Prostorové ETL

 

Zkušební verze zdarma

Přenášejte data mezi různými systémy

FME je přední nástroj  pro migraci prostorových dat. Využijte velkého množství podporovaných formátů, nástrojů pro zpracování dat a možností automatizace.

 

Podívejte se, jak FME funguje

Co je přesně prostorové ETL (Spatial ETL)?

Tento termín byl zaveden výrobcem FME – Safe Software a odkazuje na zpracování prostorových dat. ETL je zkratka Extract, Transform a Load:

Extract

– schopnost extrahovat / číst data z různých zdrojů

Transform 

– konverze geometrie, atributů struktury a datového modelu

Load

– možnost uložit zpracovaná data téměř ve všech existujících datových formátech

Načtení, zpracování a uložení prostorových dat

FME pracuje s velkým množstvím prostorových datových formátů, včetně:
 • GIS – ArcGIS, MapInfo, GeoMedia, Smallworld
 • CAD – AutoCAD, Microstation
 • prostorové databáze – PostGIS, Oracle Spatial, Geodatabase
 • WMS
 • XML: GML, CityGML, KML
 • obrázky (rastry)
 • mračna bodů
 • 3D a BIM – Revit, IFC, SketchUp
 • Cloud mapové platformy – ArcGIS Online, CARTO, Socrata

Transformujte data tak, aby splňovala vaše přesné požadavky

Kromě jednoduché konverze mezi datovými formáty, FME umožňuje i manipulaci s jednotlivými atributy a jejich hodnotami. Připravené funkce FME jsou vhodné na příklad k:
 • mapování datových modelů
 • přidání, mazání a úpravě atributů
 • výpočtu a definici nových atributů
 • validaci a opravě geometrie