Ověření a kontrola kvality dat

 

Zkušební verze zdarma

Ujistěte se, že jsou vaše data připravena k co nejefektivnějšímu používání

Pomocí FME můžete ověřovat a kontrolovat data z více než 350 formátů. Můžete zajistit úplnou automatizaci tohoto procesu.

 

Podívejte se, jak FME funguje

Díky FME jsou tisíce organizací ujištěny, že jsou jejich data:

Správná

Data jsou konzistentní a neobsahují chyby.

Kompletní

Data jsou úplná.

Kompatibilní

Data odpovídají požadované specifikaci, formátu a datovému modelu.

Opravy problémů

FME dokáže přesně určit, kde se ve zdroji dat nachází problém. FME lze také použít pro efektivní opravy dat. Proces zpracování dat můžete nastavit tak, aby automaticky kontroloval a opravoval chyby.

Efektivní a automatické ověřování dat

V grafickém rozhraní FME můžete snadno a rychle navrhnout proces ověření dat. Po vytvoření může být stejný proces aplikován na různá data. Pomocí vizuálního nástroje můžete navrhnout složité procesy bez nutnosti znalosti programování.

Podívejte se na ukázková videa:

 

  Jak ověřit strukturu XML/GML 

 

  Jak ověřit data CAD