FME je platforma pro integraci dat, která umožňuje jejich rychlou a snadnou transformaci. Pracuje s 450 různými zdroji dat, formáty, aplikacemi a nabízí širokou knihovnu nástrojů, která umožňuje nespočet datových převodů.

FME umožňuje datové připojení a integraci z mnoha zdrojů, aplikací a systémů. Disponuje nástroji nezbytnými pro přímé spojení se servery, databázemi nebo službami WMS / WMTS. Vytváření skriptu v aplikaci FME Desktop je rychlé a snadné. Stačí připojit transformátor a vytvořit pracovní postup pro převod dat. Použití serveru FME umožňuje plnou automatizaci procesů, což šetří čas. Při každé aktualizaci vstupních dat není nutné manuálně spouštět script. Jednoduše navrhněte správnou automatizaci a FME se postará o všechno.

Funkce

Propojte svá data z více zdrojů a služeb

Většina společností a organizací vytváří každý den stále více gigabitů dat z různých softwarových zdrojů, často vzájemně nekompatibilních. Díky FME můžete integrovat data pocházející z více zdrojů a vytvářet datové sklady nebo Big Data databáze. Přímé spojení s vnějšími službami a prostředím umožňuje stahování dat a sdílení jejich výsledků.

Transformujte data přesně podle svých představ

Kvalita dat je často pod našimi očekáváními. Pravděpodobně je potřeba data opravit nebo nějakým způsobem upravit, abychom dosáhli jiného výsledku. Zde může FME prokázat svou hodnotu. Pomocí této platformy pro integraci dat ji můžeme použít pro téměř každou možnou transformaci. Knihovna nástrojů FME má řešení pro každý problém, který můžete mít. Umožňují například agregaci, filtrování, připojení, sdílení a mazání duplikovaných dat. Transformace nevyžaduje psaní skriptu. Stačí jen připojit dohromady několik transformátorů v logickým způsobem, je hotovo!

Sdílejte a stahujte data v libovolném formátu a souřadnicovém systému

Každá instituce nebo společnost používá data uložená ve více formátech, lišící se od softwaru, který používají. Zkoušet otevřít soubory v nekompatibilních formátech může být vyčerpávající. Díky FME je možné používat data ve 450 různých zdrojích a formátech, včetně prostorových dat. Pomocí této platformy můžete stahovat a sdílet data v libovolném formátu, což umožňuje jejich použití v nejpopulárnějších aplikacích.

Sestavte své procesy na základě přesných, aktuálních a ověřených údajů

V procesech transformace dat je validace dat velmi důležitá. Pomáhá to zlepšit přesnost výsledků. Různé typy ověřování jsou:

  • Řízení integrace dat – sjednocení datových formulářů, kontrola pravopisu, typy dat, mazání nulových hodnot.
  • Řízení formátů a standardů – použití správných datových modelů kompatibilních s oblíbenými aplikacemi.
  • Geometrická validace – řídí geometrickou přesnost objektů, jejich topologii nebo vztah mezi objekty.

Šetří čas s procesem automatizace

Většina skriptů vytvořených uživatelem FME se opakuje a vychází z aktuálních dat.

Po každé aktualizaci dat je nutné proces restartovat. Je to vyčerpávající v případě denních nebo i častějších aktualizací. V tomto případě může být řešením použití serveru FME. Umožňuje automatizaci procesů a jejich spouštění na základě plánu nebo aktualizace vstupních dat.

FME Produkty

FME Desktop

Vytvářejte skripty transformující data pomocí jednoduchého grafického uživatelského rozhraní.

FME Server

Automatizujte své procesy vytvořené pomocí aplikace FME Desktop, transformujte data podle plánu a ušetřete čas.

FME Cloud

Automatizujte své procesy pomocí serveru FME, ale bez potíží s hostingem dat a infrastruktury – nechte to na nás!

Aplikace a technologie podporované FME 

Microsoft

FME podporuje několik běžně používaných produktů společnosti Microsoft, včetně SQL Serveru, Access, SharePointu, Azure a Dynamics 365. Kromě toho podporuje širokou škálu místních a cloudových řešení, jako jsou Salesforce, Amazon Web Services, Google Sheets, Dropbox, mnoho databází a v podstatě jakákoli webová služba s API. Pomocí grafického uživatelského rozhraní FME můžete vytvářet propojení mezi systémy, které migrují, replikují a synchronizují data, aniž byste museli psát kód. FME podporuje stovky datových formátů – Excel, Access, JSON, XML – a má knihovnu více než 500 nástrojů pro manipulaci s daty. Rozdělte, slučte, smažte, přidejte, přejmenujte sloupce, vytvořte pivoty, vypočítávejte statistiky, ověřujte a přepracujte data jako součást pracovního postupu připojení tak, aby aby to pasovalo do požadovaného datového modelu.

Oracle

FME umožňuje ukládat jakákoli data do Oracle a používat Oracle data kdekoli. FME dává možnost přesouvat data mezi databázemi Oracle a kterýmkoli z více než 400 formátů a bezpočtem aplikací, které podporuje. Funkčnost a možnosti FME jsou zaměřeny na snížení manuálního úsilí ze strany uživatele a zvýšení produktivity.

GE Smallworld

Převod dat mezi GE Smallworld a jinými formáty a aplikacemi spojenými s účinným plánováním utilit a telekomunikací, jako jsou CAD, soubory GIS, databáze atd. Dosáhněte více než přímého převodu formátu pomocí knihovny transformačních nástrojů FME, která vám umožní přístup a manipulaci s obsahem a strukturou datového souboru, přesné mapování a zachování všech jeho složek na jejich správné místo v cílovém systému. Pro větší jistotu přidejte do svých pracovních postupů FME krok ověření, abyste zajistili kvalitu dat před importem do Smallworld nebo jiné aplikace.

Autodesk

Převeďte klíčové formáty Autodesk z aplikací AutoCAD, Civil 3D, Map 3D a Revit do stovek dalších formátů a aplikací včetně MicroStation, ArcGIS, MapInfo, KML, 3D PDF a dalších. Můžete naopak převádět a integrovat obchodní data z formátů CSV, Excel a databáze do aplikací Autodesk. FME zpracovává jedinečné strukturální manipulace potřebné při převodu dat z řešení Autodesk. Vytváření polygonů z bodů a čar, mapování anotací k atributům, vytlačování 2D půdorysů do 3D struktur a extrahování skořápek z datových sad BIM jsou jen některé z transformací, kterých lze dosáhnout pomocí transformačních nástrojů FME.

ArcGIS

Integrujte externí data a rozšiřte možnosti ArcGIS pomocí technologie transformace prostorových dat FME. Umožňuje snadný přístup a manipulaci s daty z téměř jakéhokoli zdroje pro použití v ArcGIS. Ať už se pokoušíte importovat data z nepůvodních aplikací GIS, jako jsou MapInfo nebo Smallworld, tabulky Excelu, návrhy CAD, rastrové obrázky, LiDAR, JSON, XML nebo databáze, FME proces převodu zjednodušuje. Mnoho organizací má zájem o účast v programu Esri Community Maps, aby se jejich data rozšířila na světovou topografickou mapu programu. Používejte FME přímo v Model Builderu a bez psaní jediného řádku kódu můžete navrhovat pracovní postupy, které přenášejí vaše data přímo ze zdroje na místo určení, aniž by vytvářely žádná přechodná data.

Google

Při prezentaci svých dat využijte vylepšenou grafiku, široce dostupnou platformu a dynamické zobrazení aplikace Google Earth a Mapy. Podpora FME pro stovky formátů umožňuje snadno překládat a integrovat data z téměř jakéhokoli zdroje do KML včetně GIS aplikací, tabulkových datových sad, CAD programů, databází, rastrových souborů, cloudového zdroje. Přidejte server FME do svých pracovních postupů KML Google Earth a Maps KML a automaticky streamujte a zobrazujte data v reálném čase z jakéhokoli zdroje na živém prostorovém panelu.

Amazon Web Services

Plně využijte kapacity databázových a úložných řešení AWS díky tomu, že lze načíst všechna data a že uložená data lze použít s jinými aplikacemi. FME usnadňuje integraci AWS pomocí pokročilé technologie a automatizace převodu dat. Bez zápisu kódu vytvořte přizpůsobené pracovní postupy migrace dat, které spojují aplikace způsobem, který splňuje cíle vaší organizace. Prostřednictvím mnoha readerů a writerů FME převádí a migruje data mezi stovkami formátů a aplikací včetně Amazon S3, Aurora, RDS, Redshift a DynamoDB. FME má také rozsáhlou knihovnu transformačních nástrojů, které mohou manipulovat s obsahem a strukturou dat tak, aby vyhovovaly každému modelu systému.

PostGIS/PostgreSQL

FME má vestavěné transformátory umožňující přímé spojení s PostGIS nebo PostgreSQL databázemi a datové převody z těchto databází do jakéhokoli formátu. Navíc umožňuje automatické stahování a nahrávání dat do a z databází PostGIS nebo PostgreSQL.

Planet

Obohaťte svá data pomocí snímků Planet. Spojte svá data s nejnovějšími snímky z více než 150 satelitů Planet. Použijte drag-and-drop rozhraní FME pro připojení k datům z webu, databází, GIS, DEM a stovek dalších systémů. Satelitní mapy jsou cenné pro sledování, vizualizaci změn, poskytování informací a další. Zde je několik příkladů, jak můžete ve svých pracovních postupech používat snímky Planet.

Bentley

Přineste nepůvodní data do návrhového prostředí MicroStation nebo použijte návrhy MicroStation v jiných aplikacích. FME převádí data mezi MicroStation DGN v8 a v7 a stovkami dalších formátů včetně GIS Tabular, datových sad, dalších CAD programů, databází, rastru, cloudových zdrojů atd. Zažijte detailní překlad dat s jedinečnými transformačními nástroji FME, které zachovávají integritu dat mapováním a restrukturalizací jeho obsah, který odpovídá přesným požadavkům cílového systému. Kromě toho můžete FME použít pro: integraci CAD a GIS, převod 2D na 3D, ověření dat a zajištění kvality, migraci CAD, reprojekci souřadnic.

GeoMedia Professional

Využijte širokou podporu formátu FME a vylepšené transformační nástroje pro bezproblémovou integraci pracovních postupů GeoMedia s mnoha externími daty a systémy. Zvyšte množství dat dostupných pro váš systém GeoMedia pomocí podpory FME pro jeho framework a stovky dalších formátů pro transformaci a import dat z prakticky jakéhokoli zdroje. Konfigurujte pracovní postupy rychle v intuitivním grafickém rozhraní FME – není nutné žádné kódování. Její snadné použití, automatizace a flexibilita vám umožní strávit méně času bojováním s daty a více času jejich používáním k dosažení vašich cílů.

MapInfo

Díky technologii FME vám Universal Translator v Mapinfo Professional umožňuje přístup k 15 nepůvodním formátům. Přidejte plnou licenci FME a získejte využití více než 450 formátů a pokročilých nástrojů pro transformaci dat FME, které vám umožňují manipulovat s datovým obsahem a strukturou pro přesnější překlad.